Uphono + Uphono+

Uphono + Uphono+

16,700,000

Đơn Vị Tính
Bảo Hành
Nguồn Gốc / Xuất Xứ
Phono Stage này dùng được cho cả đầu MM và MC bằng 2 ngõ vào riêng biệt. Thiết kế chống nhiễu tốt, cho âm thanh rõ sạch

Uphono + Uphono+

16,700,000