Shure-MV7 Micro thu âm và livestream

Shure-MV7 Micro thu âm và livestream

6,590,000

Đơn Vị Tính
Bảo Hành
Nguồn Gốc / Xuất Xứ
Micro Shure MV7 là dynamic microphone với cổng kết nối USB và XLR dành cho thu âm làm podcast chuyên nghiệp và livestream.

Shure-MV7 Micro thu âm và livestream

6,590,000