Micker Pro Micro liền loa

Micker Pro Micro liền loa

4,500,000

Đơn Vị Tính
Bảo Hành
Nguồn Gốc / Xuất Xứ
Micker Pro là chiếc Micro liền loa có tất cả trong một, giải quyết tất cả các nhu cầu từ hội thảo, thuyết trình, hội họp, giảng dạy, team works….

Micker Pro Micro liền loa

4,500,000