DC-37 DAC Accuphase

DC-37 DAC Accuphase

175,000,000

Đơn Vị Tính
Bảo Hành
Nguồn Gốc / Xuất Xứ
Chiếc DAC high end duy nhất của Accuphase, phục vụ cho tín đồ nhạc số, làm bộ chuyển đổi cho CD transport cao cấp

DC-37 DAC Accuphase

175,000,000