Cocktail Audio N25 Đầu phát nhạc số Cocktail Audio

29,000,000

Đơn Vị Tính
Bảo Hành
Nguồn Gốc / Xuất Xứ
Music Server Cocktail Audio N25 là đầu phát nhạc số toàn năng khi nó vừa là Network Music Player vừa làm DAC và nguồn phát Digital.

Cocktail Audio N25 Đầu phát nhạc số Cocktail Audio

29,000,000